ஏழாவது உலகத் தமிழ் மாநாடு - கருத்தரங்கு ஆய்வுக் கட்டுரைகள்
1989  - Volume Two
பகுதி 1 - இலக்கணமும் மொழியியலும்
1 . சிங்கப்பூர்ப் பாடத்திட்ட மேம்பாட்டுக் கழகத்தில் தமிழ் கற்பித்தல் கருவிகளின் உருவாக்கப் பணி
ciṅkappūrp pāṭattiṭṭa mēmpāṭṭuk kaḻakattil tamiḻ kaṟpittal karuvikaḷiṉ uruvākkap paṇi
Daniel, S
AuthorJob @ AuthorIns
1989 - Volume Two Pages :99-124
2 . கணினிக்கு ஒரு புதிய விசைப்பலகை சிங்கப்பூர் கல்விக் கழக அனுபவம்
kaṇiṉikku oru putiya vicaippalakai ciṅkappūr kalvik kaḻaka aṉupavam
Govindasamy, N.
@ National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapore.
1989 - Volume Two Pages :181-192
3 . அன்றும் இன்றும் தமிழ் வழக்கில் குறிப்பு வினை
aṉṟum iṉṟum tamiḻ vaḻakkil kuṟippu viṉai
Kanagaratnam, T.
AuthorJob @ AuthorIns
1989 - Volume Two Pages :45-59
4 . எழுத்துச் சீர்திருத்தம் வேண்டும்
eḻuttuc cīrtiruttam vēṇṭum
Kodappillai, T.
AuthorJob @ AuthorIns
1989 - Volume Two Pages :161-180
5 . இலக்கங்களும் தமிழ் எண்மானங்களும்
ilakkaṅkaḷum tamiḻ eṇmāṉaṅkaḷum
Muruganar, R.
AuthorJob @ AuthorIns
1989 - Volume Two Pages :193-205
6 . சிங்கப்பூர்ப் பாடத்திட்ட மேம்பாட்டுக் கழகத்தில் தமிழ் கற்பித்தல் கருவிகளின் உருவாக்கப் பணி
ciṅkappūrp pāṭattiṭṭa mēmpāṭṭuk kaḻakattil tamiḻ kaṟpittal karuvikaḷiṉ uruvākkap paṇi
Muthiah, S. A.
AuthorJob @ AuthorIns
1989 - Volume Two Pages :99-124
7 . தென்னாப்பிரிக்காவில் வளரும் தமிழ்
teṉṉāppirikkāvil vaḷarum tamiḻ
Pushpammal, Murugan
AuthorJob @ AuthorIns
1989 - Volume Two Pages :85-92
8 . மொரீசியஸ் மொழிச் சூழமைவு
morīciyas moḻic cūḻamaivu
Rajaram, S.
Professor @ School of Indian Languages, Tamil Universty, Thanjavur, India.
1989 - Volume Two Pages :61-83
9 . பிழை ஆய்வு ஒரு சிறந்த கற்பித்தல் கருவி: செயல்முறை ஆய்வு
piḻai āyvu oru ciṟanta kaṟpittal karuvi: ceyalmuṟai āyvu
Ramiah, K
@
1989 - Volume Two Pages :125-157
10 . தமிழில் எழுத்துக் குறை
tamiḻil eḻuttuk kuṟai
Sangeelee, Mootoocomaren
Inspector of Schools @
1989 - Volume Two Pages :159-160
11 . மோரீசு நாட்டில் தமிழ்க் கல்வி
mōrīcu nāṭṭil tamiḻk kalvi
Veerappan, P.
AuthorJob @ AuthorIns
1989 - Volume Two Pages :93-98
 

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333