ஏழாவது உலகத் தமிழ் மாநாடு - கருத்தரங்கு ஆய்வுக் கட்டுரைகள்
1989  - Volume Two
பகுதி 3 - வரலாறும் சமூகவியலும்
1 . தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழர்
teṉṉāppirikkat tamiḻar
Chinnappan, K.
AuthorJob @ AuthorIns
1989 - Volume Two Pages :279-283
2 . சிங்கப்பூர் உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலைய வரலாறு
ciṅkappūr umaṟuppulavar tamiḻmoḻi nilaiya varalāṟu
Kaliyaperumal, G.
@ Nanyang Technological University, Singapore.
1989 - Volume Two Pages :271-278
3 . தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழர் வரலாறு
teṉṉāppirikkat tamiḻar varalāṟu
Naidoo, Niththiyananthan, T.
AuthorJob @ AuthorIns
1989 - Volume Two Pages :295-298
4 . மொரீசியசில் தமிழ்த் திருமண முறைகள் ஓர் ஒப்பியல் பார்வை
morīciyacil tamiḻt tirumaṇa muṟaikaḷ ōr oppiyal pārvai
Sornam, Kesavan
AuthorJob @ AuthorIns
1989 - Volume Two Pages :285-294
 

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333