ஏழாவது உலகத் தமிழ் மாநாடு - கருத்தரங்கு ஆய்வுக் கட்டுரைகள்
1989  - Volume Two
பகுதி 4 - அறிவியல்
1 . தமிழ் இலக்கியமும் அறிவியலும்
tamiḻ ilakkiyamum aṟiviyalum
Mahadevan, S. Kondal
Director @ Tamil Development Board, Govenment of Tamil Nadu, Chennai, India.
1989 - Volume Two Pages :301-306
 

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333