நான்காவது அனைத்துலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டு நிகழ்ச்சிகள்
1974  - Volume One
பகுதி I - சமூகவியல்
1 . பண்டைய குரவைக் கூத்தும், மட்டக்களப்புக் குலவை போடுதலும்
paṇṭaiya kuravaik kūttum, maṭṭakkaḷappuk kulavai pōṭutalum
Balasundaram, Eliathamby
Assistant Lecturer @ Department of Tamil, University of Ceylon, Colombo Campus, Colombo, Sri Lanka.
1974 - Volume One Pages :130-152
2 . சிங்கள - தமிழ் ஒற்றுமை
ciṅkaḷa - tamiḻ oṟṟumai
Nanayakkara, D. D.
Former Principal @ Panadura
1974 - Volume One Pages :68-77
3 . வேளைக்காரப் படைகள்
vēḷaikkārap paṭaikaḷ
Pathmanathan, Sivasubramaniyam
Lecturer @ Department of History, University of Ceylon, Peradenya Campus, Sri Lanka.
1974 - Volume One Pages :11-25
4 . நடுகல் வழிபாடு
naṭukal vaḻipāṭu
Rasu, S. Pulavar
Teacher @ C S I Higher Secondary School, Erode, India.
1974 - Volume One Pages :37-55
5 . இலங்கையிற் போதனாமொழி மாற்றத்தின் ஆரம்பம் - அதன் பின்னணி பற்றிய ஆய்வு
ilaṅkaiyiṟ pōtaṉāmoḻi māṟṟattiṉ ārampam - ataṉ piṉṉaṇi paṟṟiya āyvu
Sandrasegaram, Somasundaram
Lecturer @ Education Department, Peradenya Campus, University of Ceylon, Ceylon.
1974 - Volume One Pages :88-109
6 . இடப்பெயர் வரலாறு - மட்டக்களப்பு மாவட்டம்
iṭappeyar varalāṟu - maṭṭakkaḷappu māvaṭṭam
Satkunam, Mylvaganam
Library Officer @ ACLG Office, Batticaloa, Sri Lanka.
1974 - Volume One Pages :110-129
7 . ஈழத்தில் தமிழின் உத்தியோகபூர்வ நிலை
īḻattil tamiḻiṉ uttiyōkapūrva nilai
Selvachchandran, M.
AuthorJob @ AuthorIns
1974 - Volume One Pages :78-87
8 . ஈழத்திற் சைவக் கிராமிய வழிபாடு
īḻattiṟ caivak kirāmiya vaḻipāṭu
Shanmugasundaram, T.
@
1974 - Volume One Pages :56-67
9 . இலங்கையில் தமிழ்மொழி - மொழிக் கோரிக்கைகளும் மொழிச் சட்டங்களும்
ilaṅkaiyil tamiḻmoḻi - moḻik kōrikkaikaḷum moḻic caṭṭaṅkaḷum
Sivarasa, Ambalavanar
Lecturer in Economics @ Peradenya Campus, University of Ceylon, Ceylon.
1974 - Volume One Pages :1-10
10 . யாழ்ப்பாணக் காசுகள்
yāḻppāṇak kācukaḷ
Sivasamy, Vinayakamoorthy
Lecturer @ Jaffna College, Vaddukkottai, Sri Lanka.
1974 - Volume One Pages :26-36
 

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333