நான்காவது அனைத்துலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டு நிகழ்ச்சிகள்
1974  - Volume One
பகுதி II - இலக்கியம்
1 . எளிய நடைக் கவிதையும் ஈழத்து மகாகவியும்
eḷiya naṭaik kavitaiyum īḻattu makākaviyum
Ilanthiraiyan, Saalai
Head @ Department of Tamil, University of Delhi, New Delhi, India.
1974 - Volume One Pages :182-189
2 . ஈழத்துப் பள்ளுப் பிரபந்தங்கள்
īḻattup paḷḷup pirapantaṅkaḷ
Kalaiyarasi Sinniah
Lecturer in Tamil @ Department of Tamil, University of Ceylon, Peradenya Campus, Ceylon.
1974 - Volume One Pages :153-168
3 . தமிழரின் இலக்கியத் திறனாய்வு முறை சில அறிமுகக் குறிப்புக்கள்
tamiḻariṉ ilakkiyat tiṟaṉāyvu muṟai cila aṟimukak kuṟippukkaḷ
Kalaparameswaran, S.
Research Student @ Peradenya Campus, University of Ceylon, Ceylon.
1974 - Volume One Pages :264-282
4 . பாளி சிங்கள இலக்கியங்களுடன் தமிழ் இலக்கிய உறவு
pāḷi ciṅkaḷa ilakkiyaṅkaḷuṭaṉ tamiḻ ilakkiya uṟavu
Kanagaratnam, T.
Syllabus Composer cum Teacher @ Educational Publications Department , Colombo, Sri Lanka.
1974 - Volume One Pages :228-244
5 . அறபுத் தமிழ்
aṟaput tamiḻ
Mohammad, Nainar C.
Head @ Department of Tamil, Jamal Mohamed College, Trichy, India.
1974 - Volume One Pages :245-250
6 . தோட்டத் தொழிலாளர் வரலாறு கூறும் மலையகத் தனிப்பாடல்கள்
tōṭṭat toḻilāḷar varalāṟu kūṟum malaiyakat taṉippāṭalkaḷ
Navasothy, Kanapathippillai
Writer & Tamil Activist @
1974 - Volume One Pages :217-227
7 . தமிழ்த் தன்வரலாறுகளின் இலக்கியத் தகுதிப்பாடு
tamiḻt taṉvaralāṟukaḷiṉ ilakkiyat takutippāṭu
Salini, Ilanthiraiyan
Head @ Department of Tamil, Sri Vengadesvara College, New Delhi, India.
1974 - Volume One Pages :251-263
8 . ஈழத்துத் தமிழ் நாவல்கள்
īḻattut tamiḻ nāvalkaḷ
Subramaniayam, N.
Teacher @ Hindu College, Jaffna, Sri Lanka.
1974 - Volume One Pages :169-181
9 . வள்ளலார் கொள்கையின் அடிப்படை சமுதாயமா? சமயமா?
vaḷḷalār koḷkaiyiṉ aṭippaṭai camutāyamā? camayamā?
Vasuki, Mosur
Professor in Tamil @ Miranda House College for Women, University of Delhi, Delhi, India.
1974 - Volume One Pages :205-216
10 . சீவக சிந்தாமணியின் காலம்
cīvaka cintāmaṇiyiṉ kālam
Vijayalakshmy Rangarajan
Lecturer @ Department of Language and Culture, Peradenya Campus, University of Ceylon, Ceylon.
1974 - Volume One Pages :190-204
 

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333