நான்காவது அனைத்துலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டு நிகழ்ச்சிகள்
1974  - Volume One
பகுதி III - இலக்கணம், மொழியியல்
1 . தமிழ்ச் சொற்றொடரியல் முறையில் கணக்கியற் குறியீடுகள்
tamiḻc coṟṟoṭariyal muṟaiyil kaṇakkiyaṟ kuṟiyīṭukaḷ
Ganesan, Era.
Lecturer @ Madras Institute of Engineering , Guindy, India.
1974 - Volume One Pages :318-324
2 . இலங்கைப் பேச்சுத் தமிழின் ஒலிமாற்றங்களும் சிறப்பு வழக்குகளும்
ilaṅkaip pēccut tamiḻiṉ olimāṟṟaṅkaḷum ciṟappu vaḻakkukaḷum
Navasothy, Kanapathippillai
Translator @ Department of Official Languages, Colombo, Sri Lanka.
1974 - Volume One Pages :308-317
3 . அகத்திணையில் நிலமுதற் பொருள்
akattiṇaiyil nilamutaṟ poruḷ
Sivapathasundaranar, Nagalingam
Lecturer @ Department of Tamil, Mahajana College, Tellippalai, Sri Lanka.
1974 - Volume One Pages :293-307
4 . ஆய்தம் ஒரு முதலெழுத்தும் ஆகும்
āytam oru mutaleḻuttum ākum
Veerakaththi, Kanthar
Director @ Vani Arts Academy, Karaveddy, Sri Lanka.
1974 - Volume One Pages :283-292
 

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333