வன்னிப் பிராந்தியத் தமிழாராய்ச்சி மகாநாட்டு ஆய்வுத்தொகுதி
Proceedings of the Vanni Regional Conference Seminar of Tamil Studies
1983  - Only Volume
நாட்டார் வழக்கியல்
1 . ஈழத்திற் கண்ணகி வழிபாடு பற்றிய ஆய்வில் வன்னிப் பிரதேச நாட்டார் பாடல்கள் பெறும் முக்கியத்துவம்
īḻattiṟ kaṇṇaki vaḻipāṭu paṟṟiya āyvil vaṉṉip piratēca nāṭṭār pāṭalkaḷ peṟum mukkiyattuvam
Balasundaram, Eliathamby
Asistant Lecturer in Tamil @ Department of Tamil, University of Ceylon, Colombo Campus, Ceylon.
1983 - Only Volume Pages :237-245
2 . வன்னிப்பிரதேசத்தின் பொருளாதார முயற்சிகளும் அவைபற்றிய நாட்டார் வழக்காறுகளும்
vaṉṉippiratēcattiṉ poruḷātāra muyaṟcikaḷum avaipaṟṟiya nāṭṭār vaḻakkāṟukaḷum
Kunalatchumi Sivasuntharam
ஆசிரியர் @ புதுக்குடியிருப்பு மத்திய கல்லூரி, புதுக்குடியிருப்பு, இலங்கை
1983 - Only Volume Pages :259-270
3 . மன்னார் முஸ்லிம்கள் மத்தியில் நிலவும் நாட்டுப் பாடல்கள்
maṉṉār muslimkaḷ mattiyil nilavum nāṭṭup pāṭalkaḷ
Navasothy, Kanapathippillai
Archivist @
1983 - Only Volume Pages :231-236
4 . வன்னிநாட்டுப் பழமொழிகளும் மரபுவழக்குகளும் காட்டும் பண்பாடு
vaṉṉināṭṭup paḻamoḻikaḷum marapuvaḻakkukaḷum kāṭṭum paṇpāṭu
Parvathi Kanthasamy
Lecturer @ Department of Tamil and Culture, University of Jaffna, Sri Lanka.
1983 - Only Volume Pages :247-257
5 . முல்லைத்தீவுக் கூத்து மரபு
mullaittīvuk kūttu marapu
Selvarathinam, N.
Writer @
1983 - Only Volume Pages :271-278
6 . மன்னார் - முல்லைத்தீவு நாட்டுப் பாடல்கள் ஓர் ஒப்பியல் நோக்கு
maṉṉār - mullaittīvu nāṭṭup pāṭalkaḷ ōr oppiyal nōkku
Vithiananthan, S.
Vice-Chancellor @ University of Jaffna, Jaffna, Sri Lanka
1983 - Only Volume Pages :225-230
 

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333