மட்டக்களப்பு மகாநாடு நினைவுமலர்
1976  - Souvenir
மட்டக்களப்புத் தமிழ்
1 . ஈழத்துத் தமிழ்ப் பத்திரிகைகளின் அட்டவணை
īḻattut tamiḻp pattirikaikaḷiṉ aṭṭavaṇai
Aruneshar, Matale
AuthorJob @ AuthorIns
1976 - Souvenir Pages :29-34
2 . அண்மைக்காலத்தில் கிழக்கு மாகாணத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியும் அதனாற் பெறப்பட்ட வரலாற்றுச் செய்திகளும்
aṇmaikkālattil kiḻakku mākāṇattil mēṟkoḷḷappaṭṭa tolporuḷ ārāycciyum ataṉāṟ peṟappaṭṭa varalāṟṟuc ceytikaḷum
Gunasingam, Selladurai
AuthorJob @ AuthorIns
1976 - Souvenir Pages :11-16
3 . மெய்மையும் பொய்மையும் ஆயினார் நாவலர் பெருமான்
meymaiyum poymaiyum āyiṉār nāvalar perumāṉ
Natarajah, F. X. C. Vidwan
AuthorJob @ AuthorIns
1976 - Souvenir Pages :24-28
4 . முக்குவரின் சாதி வளமை
mukkuvariṉ cāti vaḷamai
Pathmanathan, Sivasubramaniyam
Lecturer in History @ University of Sri Lanka, Peradeniya Campus, Peradenya, Sri Lanka
1976 - Souvenir Pages :3-10
5 . நாடு காட்டுப் பரவணிக் கல்வெட்டு
nāṭu kāṭṭup paravaṇik kalveṭṭu
Pathmanathan, Sivasubramaniyam
Lecturer in History @ University of Sri Lanka, Peradeniya Campus, Peradenya, Sri Lanka
1976 - Souvenir Pages :82-90
6 . மட்டக்களப்பும் அதுபற்றி வந்த கட்டுரைகளும்
maṭṭakkaḷappum atupaṟṟi vanta kaṭṭuraikaḷum
Satkunam, Mylvaganam
AuthorJob @ AuthorIns
1976 - Souvenir Pages :17-23
7 . மட்டக்களப்புப் புலவர் வரிசை
maṭṭakkaḷappup pulavar varicai
Satkunam, Mylvaganam
AuthorJob @ AuthorIns
1976 - Souvenir Pages :35-42
8 . மட்டக்களப்பும் தமிழும் - பகுதி 1
maṭṭakkaḷappum tamiḻum - pakuti 1
Satkunam, Mylvaganam
AuthorJob @ AuthorIns
1976 - Souvenir Pages :48-64
9 . மட்டக்களப்பும் தமிழும் - பகுதி 2
maṭṭakkaḷappum tamiḻum - pakuti 2
Satkunam, Mylvaganam
AuthorJob @ AuthorIns
1976 - Souvenir Pages :65-81
10 . மட்டக்களப்பு மாவட்ட ஏட்டுச் சுவடிகள்
maṭṭakkaḷappu māvaṭṭa ēṭṭuc cuvaṭikaḷ
Selvarajagopal, K. T.
AuthorJob @ AuthorIns
1976 - Souvenir Pages :43-47
11 . மட்டக்களப்புச் சாசனத் தமிழ்
maṭṭakkaḷappuc cācaṉat tamiḻ
Velupillai, A.
Senior Lecturer @ Department of Tamil, Peradenya Campus, University of Ceylon, Ceylon.
1976 - Souvenir Pages :1-2
 

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333