வன்னிப் பிராந்தியத் தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டு மலர்
1983  - Souvenir
வன்னித் தமிழ்
1 . கணுக்கேணி கற்பகனார் வெண்பா
kaṇukkēṇi kaṟpakaṉār veṇpā
Aingaralingan, S. R.
Writer @ AuthorIns
1983 - Souvenir Pages :14-18
2 . இலங்கையில் நாட்டாரிலக்கியப் பாதுகாப்பு முயற்சிகளும் நிறுவனங்களும்
ilaṅkaiyil nāṭṭārilakkiyap pātukāppu muyaṟcikaḷum niṟuvaṉaṅkaḷum
Balasundaram, Eliathamby
Professor of Geology @ University of Jaffna, Jaffna, Sri Lanka.
1983 - Souvenir Pages :19-22
3 . The Vanni - A view
Bastiampillai, Bertram
Associate Professor of History & Dean @ Faculty of Arts, University of Colombo
1983 - Souvenir Pages :80-80
4 . வாழ்கவே வன்னிநாடு
vāḻkavē vaṉṉināṭu
Chokkalingam, K.
Writer @ AuthorIns
1983 - Souvenir Pages :7-8
5 . டென்மார்க்கில் உள்ள ஒரு தமிழ்ப் பொன்னேடு
ṭeṉmārkkil uḷḷa oru tamiḻp poṉṉēṭu
Indrapala, Karthigesu
Professor History and Dean @ Faculty of Arts, University of Jaffna, Jaffna, Sri Lanka.
1983 - Souvenir Pages :6-6
6 . வளம்மிகு வன்னி
vaḷammiku vaṉṉi
Kamalanayaki, K.
Staff @ A. G. A. office, Mullaitheevu, Sri lanka.
1983 - Souvenir Pages :37-39
7 . வன்னிப் பிரதேசத்தின் சமூக வரலாற்றுத் தனித்துவமும் தகவல்களும்
vaṉṉip piratēcattiṉ camūka varalāṟṟut taṉittuvamum takavalkaḷum
Kunalatchumi Sivasuntharam
Writer @
1983 - Souvenir Pages :27-30
8 . அழிந்து செல்லும் வன்னிப்பிரதேசத்தின் பண்பாட்டுக் கோலங்கள்
aḻintu cellum vaṉṉippiratēcattiṉ paṇpāṭṭuk kōlaṅkaḷ
Madras Mayil, Selliah
@ Education Department, Jaffna, Sri Lanka.
1983 - Souvenir Pages :67-70
9 . முல்லைத்தீவு மாவட்ட சரித்திர, கலை, கலாச்சார பணிகள்
mullaittīvu māvaṭṭa carittira, kalai, kalāccāra paṇikaḷ
Markkandu, S.
Assistant Commissioner @ Department of Internal Trade, Jaffna District, Jaffna, Sri Lanka.
1983 - Souvenir Pages :62-66
10 . வளர்க வாழ்வு
vaḷarka vāḻvu
Murugaiyan, Ramuppillai
Director of Education @ Department of Education, Mullaitheevu, Sri Lanka.
1983 - Souvenir Pages :39-39
11 . முள்ளியவளையில் முடிமன்னன் ஆட்சி
muḷḷiyavaḷaiyil muṭimaṉṉaṉ āṭci
Nadarajah, Kanagasabai Sellaph
AuthorJob @ AuthorIns
1983 - Souvenir Pages :43-44
12 . வன்னி வளம்பாடும் வண்டமிழ்க் கவிதைகள்
vaṉṉi vaḷampāṭum vaṇṭamiḻk kavitaikaḷ
Navasothy, Kanapathippillai
Asistant @ Manuscript Library Museum, Colombo, Sri lanka.
1983 - Souvenir Pages :53-54
13 . மதயானையை மடக்கிய வன்னிமாது- ஒரு சமூகவியல் நோக்கு
matayāṉaiyai maṭakkiya vaṉṉimātu- oru camūkaviyal nōkku
Parvathi Kanthasamy
Lecturer @ Department of Language and Culture, University of Jaffna, Jaffna, Sri Lanka.
1983 - Souvenir Pages :55-58
14 . ஈழத்துச் சிலப்பதிகாரக் கதைகள் ஆசிரியரும் - காலமும்
īḻattuc cilappatikārak kataikaḷ āciriyarum - kālamum
Poologasingam, P.
Senior Lecturer @ Department of Tamil, University of Peradenya, Sri Lanka.
1983 - Souvenir Pages :71-75
15 . வன்னிப்பிரதேச மொழி வழக்குகள்
vaṉṉippiratēca moḻi vaḻakkukaḷ
Sathiyamoorthi, P.
Student @ University of Jaffna, Jaffna, Sri Lanka.
1983 - Souvenir Pages :59-61
16 . மரபுவழிப் பிரதேசங்களில் கால்நடை உடைமைகளும் குலவிருதுகளும்
marapuvaḻip piratēcaṅkaḷil kālnaṭai uṭaimaikaḷum kulavirutukaḷum
Shanmugalingam, N.
Lecturer in Sociology @ University of Jaffna, Jaffna, Sri Lanka.
1983 - Souvenir Pages :50-52
17 . வன்னி வளநாட்டின் வீரப்பெண் குருவிச்சி நாச்சி
vaṉṉi vaḷanāṭṭiṉ vīrappeṇ kuruvicci nācci
Shanmugasundaram, T.
AuthorJob @ AuthorIns
1983 - Souvenir Pages :3-5
18 . வன்னி நாடும் திராவிடரும்
vaṉṉi nāṭum tirāviṭarum
Sitrampalam, S. K.
Lecturer @ University of Jaffna, Jaffna, Sri Lanka.
1983 - Souvenir Pages :45-49
19 . வன்னி வளநாடு
vaṉṉi vaḷanāṭu
Sivalingam, S. Kathir
Writer @ AuthorIns
1983 - Souvenir Pages :31-36
20 . வன்னி நாட்டுப் பாடல்களில் கண்ணகி
vaṉṉi nāṭṭup pāṭalkaḷil kaṇṇaki
Sivaprakasam, Vaitiyalingampillai Kartigesapillai
Lecturer @ Kopay Teachers Training College, Kopay, Sri Lanka.
1983 - Souvenir Pages :9-13
21 . வன்னிப் பிரதேசமும் சமஸ்கிருதமும்
vaṉṉip piratēcamum camaskirutamum
Sivasamy, Vinayakamoorthy
Head of the Department of Sanskrit @ University of Jaffna, Jaffna, Sri Lanka.
1983 - Souvenir Pages :23-26
22 . பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் வன்னிப் பிரதேச நிர்வாக முறைமைகள்
pattoṉpatām nūṟṟāṇṭil vaṉṉip piratēca nirvāka muṟaimaikaḷ
Subramaniam, V. Mullaimani
Lecturer @ Kopay Teachers Training College, Kopay, Sri Lanka.
1983 - Souvenir Pages :40-42
23 . வன்னி தொடர்பான நூல்கள், கட்டுரைகள், ஆய்வேடுகள்
vaṉṉi toṭarpāṉa nūlkaḷ, kaṭṭuraikaḷ, āyvēṭukaḷ
Subramaniayam, N.
Professor of Tamil @ Faculty of Arts, University of Jaffna, Jaffna, Sri Lanka.
1983 - Souvenir Pages :81-98
24 . முல்லைத்தீவு மாவட்ட பொருளியல் வாய்ப்புக்கள் - ஒரு பொருளியல் நோக்கு
mullaittīvu māvaṭṭa poruḷiyal vāyppukkaḷ - oru poruḷiyal nōkku
Tharmalingam, K.
Divisional Officer @ Sri Lanka Agricultural Service, Department of Agriculture, Mullaitheevau, Sri lanka
1983 - Souvenir Pages :76-79
25 . வன்னி தொடர்பான நூல்கள், கட்டுரைகள், ஆய்வேடுகள்
vaṉṉi toṭarpāṉa nūlkaḷ, kaṭṭuraikaḷ, āyvēṭukaḷ
Thevaranjitham Nagalingam
Lecturer @ Department of Geography, University of Jaffna, Jaffna, Ceylon.
1983 - Souvenir Pages :81-98
26 . தேவாரம் காட்டும் மாதோட்ட வரலாறு
tēvāram kāṭṭum mātōṭṭa varalāṟu
Velupillai, A.
Associate Professor & Head @ Department of Tamil, University of Peradenya, Sri Lanka.
1983 - Souvenir Pages :1-2
 

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333