இரண்டாவது உலகத் தமிழ்க் கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சிகள்
1968  - Volume Three
வரலாறு - (அ. ஊர்ப்பெயர்)
1 . ஊர்ப்பெயர்களின் உருமாற்றம்
ūrppeyarkaḷiṉ urumāṟṟam
Paramasivanantham, A. Mu.
Head @ Department of Tamil, Pachchaiyappan College, Madras
1968 - Volume Three Pages :14-19
2 . மேலைநாட்டு நிலஇயல் நூல்களும் சங்ககால ஆராய்ச்சியும்
mēlaināṭṭu nilaiyal nūlkaḷum caṅkakāla ārāycciyum
Thani Nayagam, Xavier S.
Dean @ Faculty of Arts, University of Malaya, Malaysia.
1968 - Volume Three Pages :7-13
3 . மறைந்துபோன மருங்கூர்ப்பட்டினம்
maṟaintupōṉa maruṅkūrppaṭṭiṉam
Venkatasamy, Mayilai Seeni
Independent Researcher @
1968 - Volume Three Pages :1-6
 

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333