இரண்டாவது உலகத் தமிழ்க் கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சிகள்
1968  - Volume Three
இலக்கியம் - (அ. துறை விளக்க ஆய்வு)
1 . தமிழ்ப் படைப்பிலக்கியத்தில் உரை நடை
tamiḻp paṭaippilakkiyattil urai naṭai
Akilan. P. V.
Writer @ All India Radio, Madras
1968 - Volume Three Pages :53-62
2 . பெருமங்கலம்
perumaṅkalam
Balasubramanian, S.
Lecturer @ Department of Tamil Literature, University of Madras, Madras, India.
1968 - Volume Three Pages :63-71
3 . திருப்பள்ளியெழுச்சி
tiruppaḷḷiyeḻucci
Varadarajan, M.
Professor & Head @ Department of Tamil, Madras University, Madras
1968 - Volume Three Pages :72-80
 

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333