இரண்டாவது உலகத் தமிழ்க் கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சிகள்
1968  - Volume Three
இலக்கியம் - (ஆ. தினாய்வு)
1 . பாரதிதாசன் கவிதைகளில் சமுதாயச் சீர்திருத்தம்
pāratitācaṉ kavitaikaḷil camutāyac cīrtiruttam
Balasubramanian, M. P.
Tamil Lecturer @ Kanchipuram
1968 - Volume Three Pages :104-113
2 . இளங்கோ புகுத்திய புதுமை
iḷaṅkō pukuttiya putumai
Chokkalingam, T. A.
Principal @ Yadava College, Madurai
1968 - Volume Three Pages :81-85
3 . தமிழில் வரலாற்றுப் புதினங்கள்
tamiḻil varalāṟṟup putiṉaṅkaḷ
Manisekaran, Kovi
Writer @
1968 - Volume Three Pages :114-121
4 . சீறாப்புராணத்தில் காப்பியப் பண்புகள்
cīṟāppurāṇattil kāppiyap paṇpukaḷ
Mohammad, Nainar C.
Lecturer @ Department of Tamil, Jamal Mohamed College, Trichy, India.
1968 - Volume Three Pages :95-103
5 . சிலம்பில் இருசுடர்
cilampil irucuṭar
Tharanibaskar
Head @ Department of Tamil, PSGR Krishnammal College, Coimbatore.
1968 - Volume Three Pages :86-94
 

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333