இரண்டாவது உலகத் தமிழ்க் கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சிகள்
1968  - Volume Three
இலக்கியம் - (இ. நாட்டுப்பாடல்கள்)
1 . இலங்கை இந்தியத் தோட்டத் தொழிலாளரும் நாட்டுப் பாடல்களும்
ilaṅkai intiyat tōṭṭat toḻilāḷarum nāṭṭup pāṭalkaḷum
Navasothy, Kanapathippillai
Translator @ Department of Official Languages, Sri Lanka
1968 - Volume Three Pages :122-129
2 . உழைப்போர் இலக்கியம்
uḻaippōr ilakkiyam
Perumal, K.
AuthorJob @ Singapore Radio, Singapore
1968 - Volume Three Pages :130-139
 

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333