இரண்டாவது உலகத் தமிழ்க் கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சிகள்
1968  - Volume Three
இலக்கணம் - (ஆ. சொற்பொருள் விளக்கம்)
1 . பல பொருள் பற்றிய ஐயங்கள்
pala poruḷ paṟṟiya aiyaṅkaḷ
Chithambaram, M.
Associate Editor @ Tamil Murasu, Singapore
1968 - Volume Three Pages :196-205
2 . ஊடல்
ūṭal
Manickam, V. T.
Research Fellow @ Department of Tamil, Madras University, Madras
1968 - Volume Three Pages :206-215
3 . 'தொறு' என்னும் சொல்லின் வரலாறு
'toṟu' eṉṉum colliṉ varalāṟu
Venkatasamy, Mayilai Seeni
Independent Researcher @
1968 - Volume Three Pages :216-221
 

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333