ஏழாவது உலகத் தமிழ் மாநாடு - கருத்தரங்கு ஆய்வுக் கட்டுரைகள்
Volume Two
Publised On : January 1995
Pages : vii + 309
Size : 18.5 x 25.5 cm
Editors :
Rajaram, S.
Tiroumalechetty, Ponsamy
Ramamurthy, K. (New)
Pushparatham, Arunachalam
Tiroumalechetty, Narainsamy
Published By : International Association of Tamil Research - Mauritius
Funded By : Government of Tamil Nadu
Printed By : Government Central Press, Madras - 600079
Number of ArticlesNumber of PresentersNumber of Categories
22214
  • Articles
  • Presenters
  • Categories
1 . அன்றும் இன்றும் தமிழ் வழக்கில் குறிப்பு வினை
aṉṟum iṉṟum tamiḻ vaḻakkil kuṟippu viṉai
Kanagaratnam, T.
Category : பகுதி 1 - இலக்கணமும் மொழியியலும்
Pages : 45-59
2 . இலக்கங்களும் தமிழ் எண்மானங்களும்
ilakkaṅkaḷum tamiḻ eṇmāṉaṅkaḷum
Muruganar, R.
Category : பகுதி 1 - இலக்கணமும் மொழியியலும்
Pages : 193-205
3 . இளங்கோவின் புரட்சிமகள் மாதவி
iḷaṅkōviṉ puraṭcimakaḷ mātavi
Rajarajeswari, B.
Category : பகுதி 2 - இலக்கியமும் பண்பாடும்
Pages : 217-220
4 . ஈழத்து நடுகல் வழிபாடு
īḻattu naṭukal vaḻipāṭu
Kandasamy, K.
Category : பகுதி 2 - இலக்கியமும் பண்பாடும்
Pages : 257-268
5 . எழுத்துச் சீர்திருத்தம் வேண்டும்
eḻuttuc cīrtiruttam vēṇṭum
Kodappillai, T.
Category : பகுதி 1 - இலக்கணமும் மொழியியலும்
Pages : 161-180
6 . கணினிக்கு ஒரு புதிய விசைப்பலகை சிங்கப்பூர் கல்விக் கழக அனுபவம்
kaṇiṉikku oru putiya vicaippalakai ciṅkappūr kalvik kaḻaka aṉupavam
Govindasamy, N.
Category : பகுதி 1 - இலக்கணமும் மொழியியலும்
Pages : 181-192
7 . குமரகுருபரர் : தமிழியக்கப் பேராற்றலும் இலக்கியத் திறனும்
kumarakuruparar : tamiḻiyakkap pērāṟṟalum ilakkiyat tiṟaṉum
Periyakaruppan, Rama (Tamizhannal)
Category : பகுதி 2 - இலக்கியமும் பண்பாடும்
Pages : 239-243
8 . சிங்கப்பூர் உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலைய வரலாறு
ciṅkappūr umaṟuppulavar tamiḻmoḻi nilaiya varalāṟu
Kaliyaperumal, G.
Category : பகுதி 3 - வரலாறும் சமூகவியலும்
Pages : 271-278
9 . சிங்கப்பூர்ப் பாடத்திட்ட மேம்பாட்டுக் கழகத்தில் தமிழ் கற்பித்தல் கருவிகளின் உருவாக்கப் பணி
ciṅkappūrp pāṭattiṭṭa mēmpāṭṭuk kaḻakattil tamiḻ kaṟpittal karuvikaḷiṉ uruvākkap paṇi
Daniel, S
Category : பகுதி 1 - இலக்கணமும் மொழியியலும்
Pages : 99-124
10 . சிலப்பதிகாரமும் ஈழமும் (கடல்சூழ் இலங்கை)
cilappatikāramum īḻamum (kaṭalcūḻ ilaṅkai)
Kanagaratnam, T.
Category : பகுதி 2 - இலக்கியமும் பண்பாடும்
Pages : 225-237
11 . தமிழ் இலக்கியமும் அறிவியலும்
tamiḻ ilakkiyamum aṟiviyalum
Mahadevan, S. Kondal
Category : பகுதி 4 - அறிவியல்
Pages : 301-306
12 . தமிழ்க் காப்பியத் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் அதன் தற்கால நிலையும்
tamiḻk kāppiyat tōṟṟamum vaḷarcciyum ataṉ taṟkāla nilaiyum
Balasubramanian, M. P.
Category : பகுதி 2 - இலக்கியமும் பண்பாடும்
Pages : 209-216
13 . தமிழில் எழுத்துக் குறை
tamiḻil eḻuttuk kuṟai
Sangeelee, Mootoocomaren
Category : பகுதி 1 - இலக்கணமும் மொழியியலும்
Pages : 159-160
14 . தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழர்
teṉṉāppirikkat tamiḻar
Chinnappan, K.
Category : பகுதி 3 - வரலாறும் சமூகவியலும்
Pages : 279-283
15 . தென்னாப்பிரிக்கத் தமிழர் வரலாறு
teṉṉāppirikkat tamiḻar varalāṟu
Naidoo, Niththiyananthan, T.
Category : பகுதி 3 - வரலாறும் சமூகவியலும்
Pages : 295-298
16 . தென்னாப்பிரிக்காவில் வளரும் தமிழ்
teṉṉāppirikkāvil vaḷarum tamiḻ
Pushpammal, Murugan
Category : பகுதி 1 - இலக்கணமும் மொழியியலும்
Pages : 85-92
17 . நாட்டுப்புறப் பாடல்களும் நற்றமிழ் இலக்கணமும்
nāṭṭuppuṟap pāṭalkaḷum naṟṟamiḻ ilakkaṇamum
Sambasivam, S.
Category : பகுதி 2 - இலக்கியமும் பண்பாடும்
Pages : 245-256
18 . பிழை ஆய்வு ஒரு சிறந்த கற்பித்தல் கருவி: செயல்முறை ஆய்வு
piḻai āyvu oru ciṟanta kaṟpittal karuvi: ceyalmuṟai āyvu
Ramiah, K
Category : பகுதி 1 - இலக்கணமும் மொழியியலும்
Pages : 125-157
19 . முதல் தமிழ்ச் சிறுகதை
mutal tamiḻc ciṟukatai
Govindasamy, N.
Category : பகுதி 2 - இலக்கியமும் பண்பாடும்
Pages : 221-224
20 . மொரீசியசில் தமிழ்த் திருமண முறைகள் ஓர் ஒப்பியல் பார்வை
morīciyacil tamiḻt tirumaṇa muṟaikaḷ ōr oppiyal pārvai
Sornam, Kesavan
Category : பகுதி 3 - வரலாறும் சமூகவியலும்
Pages : 285-294
21 . மொரீசியஸ் மொழிச் சூழமைவு
morīciyas moḻic cūḻamaivu
Rajaram, S.
Category : பகுதி 1 - இலக்கணமும் மொழியியலும்
Pages : 61-83
22 . மோரீசு நாட்டில் தமிழ்க் கல்வி
mōrīcu nāṭṭil tamiḻk kalvi
Veerappan, P.
Category : பகுதி 1 - இலக்கணமும் மொழியியலும்
Pages : 93-98
X

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333