வன்னிப் பிராந்தியத் தமிழாராய்ச்சி மகாநாட்டு ஆய்வுத்தொகுதி
Proceedings of the Vanni Regional Conference Seminar of Tamil Studies
Only Volume
Publised On : 2022 January
Pages : 380
Size : B5
Editor :
Pathmanathan, Sivasubramaniyam
Copyright : அனைத்துலகத் தமிழாராய்ச்சி மன்ற இலங்கைக் கிளை
Published By : அனைத்துலகத் தமிழாராய்ச்சி மன்ற இலங்கைக் கிளை
Printed By : குமரன் புத்தக இல்லம்
Number of ArticlesNumber of PresentersNumber of Categories
38295
  • Articles
  • Presenters
  • Categories
1 . Agriculture in the Vnni in Northern Ceylon(Sri Lanka) during the early period of the 19th century
Bastiampillai, Bertram
Category : புவியியல்
Pages : 335-340
2 . Archaeological Evidences of the Two Major Routes that Linked Vanni with Jaffna
Ragupathy, P.
Category : தொல்லியலும் வரலாறும்
Pages : 217-221
3 . அடங்காப்பற்று வன்னிமைகள்
aṭaṅkāppaṟṟu vaṉṉimaikaḷ
Pathmanathan, Sivasubramaniyam
Category : தொல்லியலும் வரலாறும்
Pages : 179-190
4 . இலங்கையின் வன்னிப்பிரதேசத்துத் தமிழ்ச் சாசனங்கள்
ilaṅkaiyiṉ vaṉṉippiratēcattut tamiḻc cācaṉaṅkaḷ
Indrapala, Karthigesu
Category : தொல்லியலும் வரலாறும்
Pages : 213-215
5 . ஈழத்திற் கண்ணகி வழிபாடு பற்றிய ஆய்வில் வன்னிப் பிரதேச நாட்டார் பாடல்கள் பெறும் முக்கியத்துவம்
īḻattiṟ kaṇṇaki vaḻipāṭu paṟṟiya āyvil vaṉṉip piratēca nāṭṭār pāṭalkaḷ peṟum mukkiyattuvam
Balasundaram, Eliathamby
Category : நாட்டார் வழக்கியல்
Pages : 237-245
6 . ஈழத்து வன்னிமை மக்களின் விவசாயச் சடங்கு முறைகள்
īḻattu vaṉṉimai makkaḷiṉ vivacāyac caṭaṅku muṟaikaḷ
Kanagaratnam, R. V.
Category : சமூகவியல்
Pages : 57-67
7 . கதிரைமலைப்பள்ளு
katiraimalaippaḷḷu
Poologasingam, P.
Category : இலக்கியம்
Pages : 3-7
8 . கயிலைவன்னியனார் மடதர்ம சாதனப்பட்டயம் : சில வரலாற்றுக் குறிப்புகள்
kayilaivaṉṉiyaṉār maṭatarma cātaṉappaṭṭayam : cila varalāṟṟuk kuṟippukaḷ
Pathmanathan, Sivasubramaniyam
Category : தொல்லியலும் வரலாறும்
Pages : 167-178
9 . கரைதுறைப்பற்றுப் பிரதேசத்தின் நீர்ப்பயன்பாடும் பயிர்ச் செய்கையில் அதன் பிரச்சினைகளும்
karaituṟaippaṟṟup piratēcattiṉ nīrppayaṉpāṭum payirc ceykaiyil ataṉ piracciṉaikaḷum
Thevaranjitham Nagalingam
Category : புவியியல்
Pages : 305-314
10 . சிலப்பதிகாரமும் சிலம்புகூறலும் - ஓர் ஒப்பீடு
cilappatikāramum cilampukūṟalum - ōr oppīṭu
Sivaprakasam, Vaitiyalingampillai Kartigesapillai
Category : இலக்கியம்
Pages : 13-21
11 . மன்னார் - முல்லைத்தீவு நாட்டுப் பாடல்கள் ஓர் ஒப்பியல் நோக்கு
maṉṉār - mullaittīvu nāṭṭup pāṭalkaḷ ōr oppiyal nōkku
Vithiananthan, S.
Category : நாட்டார் வழக்கியல்
Pages : 225-230
12 . மன்னார் முஸ்லிம்கள் மத்தியில் நிலவும் நாட்டுப் பாடல்கள்
maṉṉār muslimkaḷ mattiyil nilavum nāṭṭup pāṭalkaḷ
Navasothy, Kanapathippillai
Category : நாட்டார் வழக்கியல்
Pages : 231-236
13 . மரபுவழி முல்லை மண்ணில் முதுமைப்பருவம்
marapuvaḻi mullai maṇṇil mutumaipparuvam
Shanmugalingam, N.
Category : சமூகவியல்
Pages : 119-127
14 . முல்லைத்தீவின் பட்டினவாக்கம்
mullaittīviṉ paṭṭiṉavākkam
Singarathinam, P.
Category : புவியியல்
Pages : 323-333
15 . முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் நீர்ப்பாசனம்
mullaittīvu māvaṭṭattil nīrppācaṉam
Arumainayagam, E.
Category : புவியியல்
Pages : 297-303
16 . முல்லைத்தீவுக் கூத்து மரபு
mullaittīvuk kūttu marapu
Selvarathinam, N.
Category : நாட்டார் வழக்கியல்
Pages : 271-278
17 . வன்னி வள நாட்டில் நாச்சிமார் வழிபாடு
vaṉṉi vaḷa nāṭṭil nāccimār vaḻipāṭu
Kanagaratnam, R. V.
Category : சமூகவியல்
Pages : 69-84
18 . வன்னிநாச்சிமார் மான்மியம் - ஓர் ஆய்வு
vaṉṉināccimār māṉmiyam - ōr āyvu
Shanmugasundaram, T.
Category : இலக்கியம்
Pages : 31-35
19 . வன்னிநாட்டுப் பழமொழிகளும் மரபுவழக்குகளும் காட்டும் பண்பாடு
vaṉṉināṭṭup paḻamoḻikaḷum marapuvaḻakkukaḷum kāṭṭum paṇpāṭu
Parvathi Kanthasamy
Category : நாட்டார் வழக்கியல்
Pages : 247-257
20 . வன்னிப் பிரதேச இந்துக்கிராமிய வழிபாடு : வவுனியா-முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களைக் கருத்திற்கொண்ட ஆய்வு
vaṉṉip piratēca intukkirāmiya vaḻipāṭu : vavuṉiyā-mullaittīvu māvaṭṭaṅkaḷaik karuttiṟkoṇṭa āyvu
Tamilarasi Chandirasekari
Category : சமூகவியல்
Pages : 85-93
21 . வன்னிப் பிரதேச ஐதீகங்களும், கரணங்களும்
vaṉṉip piratēca aitīkaṅkaḷum, karaṇaṅkaḷum
Kunalatchumi Sivasuntharam
Category : சமூகவியல்
Pages : 113-118
22 . வன்னிப் பிரதேச நிலவுடமை
vaṉṉip piratēca nilavuṭamai
Tharmalingam, K.
Category : புவியியல்
Pages : 315-322
23 . வன்னிப் பிரதேசக் கல்வி வளர்ச்சியும் இலக்கிய வளர்ச்சியும்
vaṉṉip piratēcak kalvi vaḷarcciyum ilakkiya vaḷarcciyum
Visagalingam, E.
Category : இலக்கியம்
Pages : 45-53
24 . வன்னிப் பிரதேசத்தில் சிறு தெய்வ வழிபாடு
vaṉṉip piratēcattil ciṟu teyva vaḻipāṭu
Subramaniam, V. Mullaimani
Category : சமூகவியல்
Pages : 107-112
25 . வன்னிப் பிரதேசத்தில் நவீன தமிழிலக்கியம்
vaṉṉip piratēcattil navīṉa tamiḻilakkiyam
Subramaniayam, N.
Category : இலக்கியம்
Pages : 37-43
26 . வன்னிப் பிரதேசத்திலே பெருந்தெய்வ வழிபாடு
vaṉṉip piratēcattilē perunteyva vaḻipāṭu
Subramaniam, V. Mullaimani
Category : சமூகவியல்
Pages : 99-105
27 . வன்னிப் பிரதேசத்துச் சிற்பங்கள்
vaṉṉip piratēcattuc ciṟpaṅkaḷ
Sivasamy, Vinayakamoorthy
Category : தொல்லியலும் வரலாறும்
Pages : 199-208
28 . வன்னிப் பிராமிச் சாசனங்கள் - சில கருத்துக்கள்
vaṉṉip pirāmic cācaṉaṅkaḷ - cila karuttukkaḷ
Velupillai, A.
Category : தொல்லியலும் வரலாறும்
Pages : 209-212
29 . வன்னிப்பிரதேசத்தின் குடிசனத்தொகை வளர்ச்சியும் பரம்பல் மாற்றங்களும்
vaṉṉippiratēcattiṉ kuṭicaṉattokai vaḷarcciyum parampal māṟṟaṅkaḷum
Balasundarampillai, Ponnuthurai
Category : புவியியல்
Pages : 281-290
30 . வன்னிப்பிரதேசத்தின் பொருளாதார முயற்சிகளும் அவைபற்றிய நாட்டார் வழக்காறுகளும்
vaṉṉippiratēcattiṉ poruḷātāra muyaṟcikaḷum avaipaṟṟiya nāṭṭār vaḻakkāṟukaḷum
Kunalatchumi Sivasuntharam
Category : நாட்டார் வழக்கியல்
Pages : 259-270
31 . வன்னிப்பிரதேசத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் மத்திய இடங்களின் பங்கு
vaṉṉippiratēcattiṉ poruḷātāra vaḷarcciyil mattiya iṭaṅkaḷiṉ paṅku
Balasundarampillai, Ponnuthurai
Category : புவியியல்
Pages : 291-296
32 . வன்னியின் பண்டைய சிவாலய வழிபாட்டுத்தலங்கள் சில - ஓர் ஆய்வு
vaṉṉiyiṉ paṇṭaiya civālaya vaḻipāṭṭuttalaṅkaḷ cila - ōr āyvu
Markkandu, S.
Category : சமூகவியல்
Pages : 95-97
33 . வன்னியில் முல்லைத்தீவு
vaṉṉiyil mullaittīvu
Selvarathinam, N.
Category : சமூகவியல்
Pages : 153-164
34 . வன்னியூர்க் கவிராயரின் கவிதைப் பண்புகள்
vaṉṉiyūrk kavirāyariṉ kavitaip paṇpukaḷ
Navasothy, Kanapathippillai
Category : இலக்கியம்
Pages : 23-29
35 . வரலாற்றுக்காலத்திற்கு முந்திய வன்னிநாட்டின் தொல்லியல் சான்றுகள்
varalāṟṟukkālattiṟku muntiya vaṉṉināṭṭiṉ tolliyal cāṉṟukaḷ
Sitrampalam, S. K.
Category : தொல்லியலும் வரலாறும்
Pages : 191-198
36 . வவுனியா - முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களில் அறுபதுக்கு முன் கல்விநிலை
vavuṉiyā - mullaittīvu māvaṭṭaṅkaḷil aṟupatukku muṉ kalvinilai
Madras Mayil, Selliah
Category : சமூகவியல்
Pages : 129-140
37 . வவுனியா - முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களில் அறுபதுக்குப் பின் கல்விநிலை
vavuṉiyā - mullaittīvu māvaṭṭaṅkaḷil aṟupatukkup piṉ kalvinilai
Madras Mayil, Selliah
Category : சமூகவியல்
Pages : 141-151
38 . வையாபாடல்
vaiyāpāṭal
Poologasingam, P.
Category : இலக்கியம்
Pages : 9-11
X

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333