வன்னிப் பிராந்தியத் தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டு மலர்
Souvenir
Publised On : May 1983
Pages : 162
Size : 17 x 22 cm
Editor :
Vithiananthan, S.
Published By : அனைத்துலகத் தமிழாராய்ச்சி மன்ற இலங்கைக் கிளை
Funded By : அனைத்துலகத் தமிழாராய்ச்சி மன்ற இலங்கைக் கிளை
Printed By : புனித வளன் அச்சகம், யாழ்ப்பாணம்
Number of ArticlesNumber of PresentersNumber of Categories
25251
  • Articles
  • Presenters
  • Categories
1 . The Vanni - A view
Bastiampillai, Bertram
Category : வன்னித் தமிழ்
Pages : 80-80
2 . அழிந்து செல்லும் வன்னிப்பிரதேசத்தின் பண்பாட்டுக் கோலங்கள்
aḻintu cellum vaṉṉippiratēcattiṉ paṇpāṭṭuk kōlaṅkaḷ
Madras Mayil, Selliah
Category : வன்னித் தமிழ்
Pages : 67-70
3 . இலங்கையில் நாட்டாரிலக்கியப் பாதுகாப்பு முயற்சிகளும் நிறுவனங்களும்
ilaṅkaiyil nāṭṭārilakkiyap pātukāppu muyaṟcikaḷum niṟuvaṉaṅkaḷum
Balasundaram, Eliathamby
Category : வன்னித் தமிழ்
Pages : 19-22
4 . ஈழத்துச் சிலப்பதிகாரக் கதைகள் ஆசிரியரும் - காலமும்
īḻattuc cilappatikārak kataikaḷ āciriyarum - kālamum
Poologasingam, P.
Category : வன்னித் தமிழ்
Pages : 71-75
5 . கணுக்கேணி கற்பகனார் வெண்பா
kaṇukkēṇi kaṟpakaṉār veṇpā
Aingaralingan, S. R.
Category : வன்னித் தமிழ்
Pages : 14-18
6 . டென்மார்க்கில் உள்ள ஒரு தமிழ்ப் பொன்னேடு
ṭeṉmārkkil uḷḷa oru tamiḻp poṉṉēṭu
Indrapala, Karthigesu
Category : வன்னித் தமிழ்
Pages : 6-6
7 . தேவாரம் காட்டும் மாதோட்ட வரலாறு
tēvāram kāṭṭum mātōṭṭa varalāṟu
Velupillai, A.
Category : வன்னித் தமிழ்
Pages : 1-2
8 . பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் வன்னிப் பிரதேச நிர்வாக முறைமைகள்
pattoṉpatām nūṟṟāṇṭil vaṉṉip piratēca nirvāka muṟaimaikaḷ
Subramaniam, V. Mullaimani
Category : வன்னித் தமிழ்
Pages : 40-42
9 . மதயானையை மடக்கிய வன்னிமாது- ஒரு சமூகவியல் நோக்கு
matayāṉaiyai maṭakkiya vaṉṉimātu- oru camūkaviyal nōkku
Parvathi Kanthasamy
Category : வன்னித் தமிழ்
Pages : 55-58
10 . மரபுவழிப் பிரதேசங்களில் கால்நடை உடைமைகளும் குலவிருதுகளும்
marapuvaḻip piratēcaṅkaḷil kālnaṭai uṭaimaikaḷum kulavirutukaḷum
Shanmugalingam, N.
Category : வன்னித் தமிழ்
Pages : 50-52
11 . முல்லைத்தீவு மாவட்ட சரித்திர, கலை, கலாச்சார பணிகள்
mullaittīvu māvaṭṭa carittira, kalai, kalāccāra paṇikaḷ
Markkandu, S.
Category : வன்னித் தமிழ்
Pages : 62-66
12 . முல்லைத்தீவு மாவட்ட பொருளியல் வாய்ப்புக்கள் - ஒரு பொருளியல் நோக்கு
mullaittīvu māvaṭṭa poruḷiyal vāyppukkaḷ - oru poruḷiyal nōkku
Tharmalingam, K.
Category : வன்னித் தமிழ்
Pages : 76-79
13 . முள்ளியவளையில் முடிமன்னன் ஆட்சி
muḷḷiyavaḷaiyil muṭimaṉṉaṉ āṭci
Nadarajah, Kanagasabai Sellaph
Category : வன்னித் தமிழ்
Pages : 43-44
14 . வன்னி தொடர்பான நூல்கள், கட்டுரைகள், ஆய்வேடுகள்
vaṉṉi toṭarpāṉa nūlkaḷ, kaṭṭuraikaḷ, āyvēṭukaḷ
Subramaniayam, N.
Category : வன்னித் தமிழ்
Pages : 81-98
15 . வன்னி நாட்டுப் பாடல்களில் கண்ணகி
vaṉṉi nāṭṭup pāṭalkaḷil kaṇṇaki
Sivaprakasam, Vaitiyalingampillai Kartigesapillai
Category : வன்னித் தமிழ்
Pages : 9-13
16 . வன்னி நாடும் திராவிடரும்
vaṉṉi nāṭum tirāviṭarum
Sitrampalam, S. K.
Category : வன்னித் தமிழ்
Pages : 45-49
17 . வன்னி வளநாட்டின் வீரப்பெண் குருவிச்சி நாச்சி
vaṉṉi vaḷanāṭṭiṉ vīrappeṇ kuruvicci nācci
Shanmugasundaram, T.
Category : வன்னித் தமிழ்
Pages : 3-5
18 . வன்னி வளநாடு
vaṉṉi vaḷanāṭu
Sivalingam, S. Kathir
Category : வன்னித் தமிழ்
Pages : 31-36
19 . வன்னி வளம்பாடும் வண்டமிழ்க் கவிதைகள்
vaṉṉi vaḷampāṭum vaṇṭamiḻk kavitaikaḷ
Navasothy, Kanapathippillai
Category : வன்னித் தமிழ்
Pages : 53-54
20 . வன்னிப் பிரதேசத்தின் சமூக வரலாற்றுத் தனித்துவமும் தகவல்களும்
vaṉṉip piratēcattiṉ camūka varalāṟṟut taṉittuvamum takavalkaḷum
Kunalatchumi Sivasuntharam
Category : வன்னித் தமிழ்
Pages : 27-30
21 . வன்னிப் பிரதேசமும் சமஸ்கிருதமும்
vaṉṉip piratēcamum camaskirutamum
Sivasamy, Vinayakamoorthy
Category : வன்னித் தமிழ்
Pages : 23-26
22 . வன்னிப்பிரதேச மொழி வழக்குகள்
vaṉṉippiratēca moḻi vaḻakkukaḷ
Sathiyamoorthi, P.
Category : வன்னித் தமிழ்
Pages : 59-61
23 . வளம்மிகு வன்னி
vaḷammiku vaṉṉi
Kamalanayaki, K.
Category : வன்னித் தமிழ்
Pages : 37-39
24 . வளர்க வாழ்வு
vaḷarka vāḻvu
Murugaiyan, Ramuppillai
Category : வன்னித் தமிழ்
Pages : 39-39
25 . வாழ்கவே வன்னிநாடு
vāḻkavē vaṉṉināṭu
Chokkalingam, K.
Category : வன்னித் தமிழ்
Pages : 7-8
X

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333